HARMONIE

„Tam, kde se rodím já, ty zanikáš, jakož i na konci mé cesty je tvůj počátek. Jsme dvě kapky, které souzní v jeden harmonický celek. Jsme každý opačným pólem svého protějšku, spojeni neviditelnou silou. Naše srdce tepou ve stejném rytmu. Jeden druhého v něm nosíme. Pohasíná-li můj oheň, tvůj sílí, ale nikdy nenechá můj vyhasnout docela, tak jako i já nenechám vyhasnout tvůj. Neznamenáme „nic“ a neznáme „všechno“. Jsme počátkem i koncem všeho. Nikdy nás nezahlédneš. Jsme však jak láska, život je možný jen s námi. Milujeme-li jeden druhého, žiješ v harmonii.“